Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Chota Jiwan

Jiwan bahut chota hae kahete hae sab
Magar samay tere pass bahut hae tab
Tera jiwan tere quaiz Masih ke hae jab
De do jiwan usko aur mano unko rabb
Kyon ja rahe hae apne bhojo se dab
Awon masih ke pass dedo bhoj unko ab

Jiwan chota hae agar mante hae to
Karna hae kya samay nikaal kar lo
Aata hae din jab hoga tera sharir so
Tere nathe dost sabhi chilla kar ro
To abhi karlo jo karna hae, kal ho na ho


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun