Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Jiwan ke safar ka rahi

He Jiwan ke safar ka rahi
Yeshu hae nao ka sachcha mahi
marg satya jiwan hae wohi
Sada saath tera, tu akela nahi

Guna saaf karta woh sabhi
Derr na kar pass aawo abhi
Swargiye duar khul jayega tabhi
Awon kyon bana prabhu se ajnabhi

Papon ke andhero me mat chal
Yeshu se milta papon par bal
Yeshu karega tera jiwan Badal
Badega tujhme sabhi atmik fal


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun