Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

TV ka silsilae

Aaj ka din is liye bana hae
Din bhar ham TV taake, TV taake
Cream aur powder se kitna khile
Sabhi abhineta ko mahima mile
Bollywood ko paesa bane
kangaal bhook se marta rahe

Pratna ka samay na mile
Bible parne ko koi na hile
prabhu ke liye tandh hae dile
Bollywood ki yahi hae silsilae


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun